pohorska.cz
+420 604 827 828

Člen Komory daňových poradců

KDP

Ceník

Cena za služby je stanovena dohodou dle rozsahu a charakteru poskytovaných služeb a složitosti problematiky. Lze sjednat jak služby pravidelného charakteru ve smluveném rozsahu, tak služby jednorázové.

Cena za vedení účetnictví a daňové evidence je stanovena ve vzájemné smlouvě s klientem, a to pevnou nebo pohyblivou měsíční částkou, její výše závisí na množství dokladů, složitosti účetních případů a rozsahu požadovaných služeb.