pohorska.cz
+420 604 827 828

Člen Komory daňových poradců

KDP

Vedení účetnictví a daňové evidence

Pro malé i střední podnikatele na Svitavsku, okolí měst Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto a Svitavy nabízíme účetní servis včetně odborného účetního poradenství. Svým klientům zajišťujeme i zpracování mzdového účetnictví.

Začínajícím podnikatelům zavedeme systém spolupráce při samostatném vedení účetnictví nebo daňové evidence zejména hlavní knihu a pomocné účetní knihy (pokladní, knihy pohledávek a závazků, banky). Zpracujeme podklady a nastavíme účetní směrnice.

V patových situacích zavedených firem, kde je nesprávně vedeno účetnictví, provádíme rekonstrukce celého účetnictví ke zpětnému datu. Návazně podáme dodatečné daňové přiznání s vypočtenou korekcí základu daně.

Jednou za měsíc či čtvrtletí podáváme podnikateli aktuální rozbor hospodářské situace podniku.

Účetnictví a daňové povinnosti zpracujeme a plníme také pro neziskové organizace zejména spolky a obecně prospěšné společnosti.