+420 604 827 828 dp@pohorska.cz

Zpracování daňového přiznání

Moje litomyšlská účetní kancelář totiž neprovádí jen zpracování účetnictví, ale také připravuji daňová přiznání pro nejrůznější druhy daní. Nejdůležitějším daňovým přiznáním bude určitě daň z příjmů fyzických nebo právnických osob, přičemž můžete využít mou spolupráci při vedení účetnictví nebo daňové evidence. Základ daně z příjmů se vypočítává právě z Vašeho účetnictví nebo daňové evidence.

Rovněž Vám pomohu s daní z přidané hodnoty (DPH), silniční daní, spotřební daní, zaměřuji se i na další „malé“ daně a daňové povinnosti. Orientuji se i na daň z nemovitých věcí a z převodu nemovitostí.

Pomohu Vám pomoci optimalizovat Vaši daňovou povinnost, abyste v mezích zákona platili a odváděli opravdu jen to, co odvádět musíte.