pohorska.cz
+420 604 827 828

Člen Komory daňových poradců

KDP

Zpracování daňového přiznání

Moje litomyšlská účetní kancelář totiž neprovádí jen zpracování účetnictví, ale také připravuji daňová přiznání pro nejrůznější druhy daní. Nejdůležitějším daňovým přiznáním bude určitě daň z příjmů fyzických nebo právnických osob, přičemž můžete využít mou spolupráci při vedení účetnictví nebo daňové evidence. Základ daně z příjmů se vypočítává právě z Vašeho účetnictví nebo daňové evidence.

Rovněž Vám pomohu s daní z přidané hodnoty (DPH), silniční daní, spotřební daní, zaměřuji se i na další „malé“ daně a daňové povinnosti. Orientuji se i na daň z nemovitých věcí a z převodu nemovitostí.

Pomohu Vám pomoci optimalizovat Vaši daňovou povinnost, abyste v mezích zákona platili a odváděli opravdu jen to, co odvádět musíte.